Informacja o streszczeniach

Streszczenia należy składać przez stronę internetową. Streszczenia przesłane pocztą elektroniczną lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem streszczenia należy się zarejestrować jako uczestnik a następnie zalogować za pomocą otrzymanego loginu i hasła. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 streszczeń.

Przyjmujemy zgłoszenia streszczeń wyłącznie w języku angielskim.

Streszczenie nie może być dłuższe niż 3000 znaków i musi zawierać następujące elementy: cel, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski.

Streszczenia prac przyjętych do prezentacji na konferencji zostaną opublikowane w książce streszczeń.

Termin składania streszczeń upływa 15 marca 2017.

Potwierdzenia przyjęcia streszczenia na konferencję zostaną wysłane po 20 marca 2017 na adres mailowy podany podczas rejestracji.