Program konferencji

Program ramowy: pdf file

Program szczegółowy: pdf file

Kluczowe tematy:

 1. Ocena i badania diagnostyczne
 2. Implanty ślimakowe w szumach usznych
 3. Zaburzenia współwystępujące
  • audiologiczne
  • fizjologiczne
  • psychologiczne
  • związane z wiekiem
 4. Badania kliniczne
 5. Epidemiologia szumów usznych
 6. Genetyka
 7. Heterogeniczność szumów usznych
 8. Interwencje:
  • terapia muzyką w leczeniu szumów usznych
  • neurofeedback w leczeniu subiektywnych szumów usznych
  • leczenie farmakologiczne i fitoterapia
  • interwencje chirurgiczne
  • przezczaszkowa stymulacja magnetyczna
 9. Neuroobrazowanie i sieci neuronalne
 10. Szumy uszne spowodowane hałasem
 11. Interwencje przedkliniczne
 12. Psychoterapia w leczeniu szumów usznych
  • Subiektywne problemy ze słuchem u normalnie słyszących pacjentów z szumami usznymi
  • Zastosowanie technik relaksacyjnych i niekonwencjonalne metody leczenia
  • TRT
  • terapia poznawczo-behawioralna
  • TAT/CBT
 13. Głuchota jednostronna a szumy uszne
 14. Interwencje oparte na rozwiązaniach technologicznych:
  • Implanty ucha środkowego w szumach usznych
  • Implanty typu CODACS w szumach usznych
  • Implanty ślimakowe w szumach usznych
  • Aparaty słuchowe a szumy uszne
  • Implanty słuchowe na przewodnictwo kostne w szumach usznych
 15. Szumy uszne u dzieci
 16. Modelowanie szumów usznych

 

UWAGA: Językiem konferencji jest wyłącznie język angielski. Streszczenia i pracy zgłaszane w języku polskim nie zostaną uwzględnione w programie naukowym.